FAQ

1. Jaka jest głębokość posadowienia oczyszczalni Roth Micro-Step TWINBLOC w gruncie?

Wyjście z budynku realizowane jest zazwyczaj za pomocą rury PVC o średnicy 110 lub 160 mm. Rura powinna być ułożona w kierunku zbiornika ze spadkiem, który wynosi 1,5 – 2,5%. Średnio można przyjąć 2%, co oznacza, że między wyjściem rury z budynku a wlotem zbiornika musi być różnica wysokości wynosząca 2 cm na każdy metr odległości. Należy przy tym uwzględnić głębokość przemarzania gruntu w zależności od stref klimatycznych (od 80 cm - 140 cm) oraz wymiary:

ü – warstwa gruntu przykrywająca max: 1200 mm
h – wymagana wysokość fundamentu h >100 mm
s - szerokość wykopu szerokość zbiornika + 2 * 600mm s > 2300 + 2 * 600 mm
l - długość wykopu długość zbiornika + 2 * 600 mm l > 2430 + 2 * 600 mm

 Wymiarowanie wykopu:

Pojemność
zbiornika

Długość wykopu
mm

Szerokość wykopu
mm

Max głębokość
wykopu bez przedłużenia

mm

Max głębokość
wykopu z przedłużeniem

mm

5000 l Twinbloc

3640

3500

2050

2540


2. Jaki jest okres gwarancji oczyszczalni Roth Micro-Step TWINBLOC i co dokładnie obejmuje ?

10 lat na zbiorniki oczyszczalni;
2 lata na automatykę i części mechaniczne: urządzenie sterujące Micro-Step UNIT, kompresor, membrany napowietrzające oraz węże elastyczne.

3. Jaki jest maksymalny jednorazowy dopływ ścieków do oczyszczalni Roth Micro-Step TWINBLOC ?

 Normowy dopływ ścieków wynosi 150 l/Md.

4. Czy oczyszczalnia pracuje w cyklach ?

TAK. Wyróżniamy cykl recyrkulacji osadu z osadnika wtórnego do wstępnego,  dozowania wstępnie oczyszczonych ścieków z osadnika wstępnego do osadnika biologicznego i recyrkulacji osadu z osadnika biologicznego do osadnika wstępnego.

5. Czy urządzenie sterujące do oczyszczalni wymaga programowania?

NIE. Urządzenie jest już fabrycznie zaprogramowane i gotowe do pracy.

6. Czy można dokupić przedłużenie studzienki rewizyjnej do oczyszczalni ?

TAK. W przypadku większych głębokości, jako dodatkowy element wyposażenia oczyszczalni Micro-Step TWINBLOC stanowi tzw. przedłużenie włazu rewizyjnego (jednokrotne) - (Mat. Nr: 1135006812).

7. Co ile należy wywieźć osad z oczyszczalni ?

Osady gromadzone w oczyszczalni należy okresowo wywozić taborem asenizacyjnym na dużą oczyszczalnię ścieków posiadającą ciąg przeróbki osadów.

Wywóz należy kontrolować i przeprowadzać co pół roku.

8. Jakie jest przeznaczenie oczyszczalni ścieków Roth Micro-Step TWINBLOC ?

Przydomowa hybrydowa oczyszczalnia ścieków Roth Micro-Step TWINBLOC SBR przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych w gospodarstwach domowych.

9. Jakie certyfikaty posiada oczyszczalnia Roth Micro-Step TWINBLOC ?

Oczyszczalnia Roth Micro-Step TWINBLOC posiada zgodność z normą zharmonizowaną EN 12566-3 z oznakowaniem CE w zakresie sprawności oczyszczania, wodoszczelności, stabilności oraz wytrzymałości.

Wstępne badania typu zostały przeprowadzone w laboratorium notyfikowanym zarejestrowanym pod numerem 0992 MFPA Weimar.

10. Jakie jest przeznaczenie pakietów zagospodarowania wody deszczowej firmy Roth ?

Pakiety firmy Roth przeznaczone są do zagospodarowania wody deszczowej dla celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie, podlewanie ogrodu.

11. Czy instalację zagospodarowania wody deszczowej należy przewidzieć w projekcie budynku ?

TAK. Decyzję o zainstalowaniu systemu zagospodarowania wody deszczowej należy podejmować już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego, ponieważ konieczne jest zaprojektowanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę.

12. Czy można zakupić sam zbiornik do zagospodarowania wody deszczowej bez akcesoriów ?

TAK.

13. Czy można połączyć zbiorniki TWINBLOC w baterie ?

TAK. Łączenie kolejnych zbiorników odbywa się dołem za pomocą rur PCV i pierścienia uszczelniającego. W tym celu przy zastosowaniu otwornicy należy wykonać otwór DN 100, a następnie uszczelnić go.

Wskazówka: Wykonywanie otworu do połączenia kolejnych zbiorników TWINBLOC należy wykonać po tej samej stronie zbiornika, na której znajduje się wlot, ponieważ dolne okrągłe pole do nawiercenia zawiera w środku tzw. punkt odniesienia - zagłębienie do przyłożenia otwornicy.

14. Czy urządzenie sterujące pakietów zagospodarowania wody deszczowej wykryje brak wody w zbiorniku deszczówki?

TAK. Poprzez czujnik zamontowany w zbiorniku przekazywana jest informacja do urządzenia sterującego. W ten sposób otwierana jest instalacja zasilania w wodę pitną i woda płynie przez zbiornik zasilający do rury ssącej pompy. Zatem nawet przy okresowo pustym podziemnym zbiorniku na wodę deszczową, wewnętrzna instalacja deszczowa zawsze jest napełniona.