Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - wymagane pozwolenia

PayPal

Posted by in Uncategories on lip 5, 2021 .0 Comments.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - wymagane pozwolenia

Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy jeszcze dokonać zgłoszenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego właściwego terytorialnie dla danej inwestycji. W dzisiejszym artykule dowiedzą się Państwo, jakie dokładnie dokumenty należy zawrzeć w zgłoszeniu zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, ile trzeba czekać na decyzję i w jakim terminie należy zawiadomić Starostwo o zakończeniu inwestycji.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - wymagane pozwolenia

Realizacja tego rodzaju inwestycji w świetle aktualnych przepisów prawnych nie wymaga na szczęście odrębnego pozwolenia, o ile przepustowość dobowa obiektu nie przekroczy 7,5 m3. Pierwszym krokiem, który nas czeka, jest oczywiście wizyta w Starostwie Powiatowym i sprawdzenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, czy na terenie, którego jesteśmy właścicielami, możliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Dopiero, gdy się upewnimy, że rzeczywiście tak jest, możemy ruszać z kompletowaniem dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia.

Oprócz oświadczenia o prawie własności do nieruchomości gruntowej, na której ma zostać zrealizowana inwestycja, konieczne będzie załączenie mapki sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 pobranej z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego. Na mapkę należy nanieść schemat przydomowej oczyszczalni ścieków, którą zamierzamy zbudować, trzeba również pamiętać o opisaniu opisu poszczególnych jej elementów, czyli przyłącza od domu do obiektu, kabla zasilającego oraz rury odprowadzającej.

Inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Komplet dokumentów powinien zawierać jeszcze dokumentację techniczną danego modelu Microstar lub MC Twinbloc oraz wypełniony formularz zgłoszenia, który można pobrać np. ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Później pozostaje nam już tylko złożyć wszystkie wyżej wspomniane dokumenty w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego i czekać na decyzję, a raczej brak zastrzeżeń ze strony władz. Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia nie wpłynie sprzeciw, można uznać, że wydano decyzję pozytywną.

Uwaga! Koniecznie należy pamiętać o zawiadomieniu Starostwa Powiatowego także o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - mamy na to 14 dni od momentu zrealizowania inwestycji.

 

Last update: lip 5, 2021

Leave a Comment

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url with https://)
* Comment: