Proces instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

PayPal

Posted by in Uncategories on kwi 25, 2022 .0 Comments.

Proces instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Montaż systemu ROTH MicroStep Twinbloc pozwalającego skutecznie neutralizować nieczystości, a tym samym zaoszczędzić sporo pieniędzy na ich wywozie przez profesjonalne firmy asenizacyjne, nie jest na szczęście specjalnie skomplikowany. Aby jednak przydomowa oczyszczalnia ścieków działała bezawaryjnie przez długie lata i gwarantowała swoim użytkownikom optymalną wydajność, jej instalację należy wykonać zachowując pełną zgodność z wytycznymi producenta oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy serię artykułów opisujących cały ten proces - znajdziesz w nim wiele przydatnych wskazówek, które pomogą Ci uniknąć błędów mogących nie tylko negatywnie wpłynąć na efektywność działania systemu, ale i spowodować zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków - o czym należy pamiętać przed rozpoczęciem prac?

By uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z realizacją inwestycji, zalecamy dokładnie zaplanować każdy jej etap. Kluczowy jest już sam wybór miejsca pod wykop, w którym później posadowiony zostanie zbiornik. Przede wszystkim należy upewnić się, że grunt w tym miejscu charakteryzuje się bardzo dobrą bądź dobrą przepuszczalnością (odpowiednio klasa przepuszczalności gruntu A i B). W tym celu zalecamy przeprowadzić test perkolacyjny - jeżeli cała woda wsiąknie w glebę w ciągu maksymalnie ok. 18 minut, oznacza to, że grunt nadaje się pod instalację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Koniecznie trzeba pamiętać również o innych wytycznych dotyczących montażu:

  • zbiornik musi być usytuowany z zachowaniem odpowiednich odległości od infrastruktury technicznej, kąpielisk i plaż publicznych, okien i drzwi budynków, a także granicy sąsiedniej działki oraz ciągów komunikacyjnych. Odległości te zależne są od pojemności zbiornika i wskazano je w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
  • należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsca na wykonanie prac montażowych - rozmiary wykopu muszą odpowiadać rozmiarom zbiornika + ok. 60 cm wolnej przestrzeni z każdej strony
  • instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków nie może stanowić zagrożenia dla wód gruntowych

 

Dopiero po zakończeniu fazy projektowej możliwe jest rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem zabudowy ziemnej. Omówimy je w dalszej naszej serii na temat instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków!

 

Last update: kwi 25, 2022

Leave a Comment

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url with https://)
* Comment: