Proces instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków - część 2

PayPal

Posted by in Uncategories on cze 23, 2022 .0 Comments.

Proces instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków - część 2

W poprzednim artykule omówiliśmy kwestię wyboru miejsca pod wykop, w którym zostanie posadowiony zbiornik, powiedzieliśmy także, jak sprawdzić, czy przepuszczalność gruntu na naszej działce jest wystarczająca. Zachęcamy do zapoznania się z nim

– pozwoli Ci to uniknąć wielu błędów mogących później niekorzystnie wpłynąć na komfort eksploatacji systemu.

Dziś kontynuujemy serię wpisów na temat instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków: czas na wykonanie zabudowy ziemnej. Jest to najważniejsza, a zarazem najtrudniejsza część czynności montażowych, jako że zestawy ROTH MicroStep Twinbloc dostarczane są do Klienta w stanie wstępnie złożonym. Późniejsze prace ograniczone będą więc jedynie do ustawienia i podłączenia elektrycznego szafki sterowniczej wraz z przewodami powietrznymi.

Czynności do wykonania przed posadowieniem zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków

Rozpoczynamy oczywiście od wykonania wykopu. Warto jednak upewnić się najpierw, że korpus zbiornika pod przydomową oczyszczalnię ścieków nie będzie zalewany ze względu na napływ wód roztopowych bądź deszczówki z okolicznych terenów. Bardzo ważne jest też, aby wykop był zrealizowany na taką głębokość, aby przykrywająca warstwa gruntu nie była grubsza niż 1200 mm i cieńsza niż 800 mm. Później dno zabudowy ziemnej należy jeszcze w większości przypadków utwardzić przy użyciu betonu. Dopiero wtedy możemy przystąpić do wyrównania dna łatą.

Po zakończeniu tych czynności, gdy uzyskamy już odpowiednio nośne i równe podłoże, zbiornik należy opuścić do wykopu zachowując oczywiście odpowiednie środki ostrożności, a następnie wypoziomować, jeżeli jest to konieczne. Trzeba też pamiętać o uwzględnieniu głębokości przemarzania gruntu.

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków krok po kroku

W dalszej kolejności wykonujemy montaż trójnika na wyjściu kanalizacji z domu, wyznaczamy spadek i instalujemy rury wiodące od zbiornika do zamontowanego uprzednio trójnika. Następnie zbiornik przydomowej oczyszczalni ścieków napełniamy wodą. Kolejnym krokiem jest stopniowe podsypywanie i zagęszczenie gruntu pomiędzy wykopem a zbiornikiem. Później zbiornik należy zasypać urobkiem.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków w dalszym ciągu nie jest jednak gotowa do eksploatacji. Ostatni etap prac, związany m.in. z układaniem drenażu na pakietach rozsączających i trasowaniem sączek, omówimy w kolejnym, ostatnim już artykule serii poświęconej instalacji systemu MicroStep Twinbloc.

 

Last update: cze 23, 2022

Leave a Comment

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url with https://)
* Comment: